Coronavirus, ons protocol

Coronavirus: ons protocol: Hoe gaan wij om met het RIVM protocol in het kader van het coronavirus? Om verdere verspreiding tegen te gaan, adviseert de NVM ons om bij ‘fysieke contacten’ zoals bezichtigingen, ondertekening van koopaktes, taxaties, inspecties en transporten de nu geldende gezondheidsrichtlijnen goed te volgen, zoals geen handen schudden, vaak handen wassen, hoesten […]

Berekenen 3 dagen bedenktijd koper

Hoe werkt de bedenktijd bij de koop precies Bij de koop van een woning, een vakantiehuis, vakantiebungalow heeft de koper een wettelijke bedenktijd. De koper mag binnen 3 dagen nadat hij of zij het ondertekende koopcontract heeft ontvangen de koop zonder reden en kosten ongedaan maken. In dit artikel leggen wij uit hoe je de bedenktijd berekent. Begin […]

Overdrachtsbelasting voor starters in 2021

Vrijstelling overdrachtsbelasting Starters en (jonge) doorstromers op de woningmarkt kunnen vanaf 1 januari 2021 bij aankoop van een woning (en aanhorigheden bij die woning) gebruik maken van de vrijstelling overdrachtsbelasting indien zij aan de volgende eisen voldoen: 1. De verkrijger is een natuurlijk persoon, meerderjarig maar jonger dan vijfendertig jaar, en 2. De verkrijger heeft […]

Energielabel 2021

Het vereenvoudigd label (VEL) kan vanaf 1 januari 2021 niet meer worden aangevraagd. Per 1 januari 2021 wordt het energielabel bepaald aan de hand van de Nederlandse technische afspraak (NTA) 8800. Het energielabel vermeldt het gebruik van het aantal kWh/m2 fossiele energie per jaar. De labelklasse loopt van A++++ naar G.  Het is daarnaast voor eigenaren van […]

No risk verkoper

Al enige tijd zien we op de woningmarkt dat de vraag het (nieuwe) aanbod structureel overstijgt. Of anders gezegd, het woningaanbod van te koop staande woningen droogt op. Er blijkt echter nog steeds een grote behoefte onder consumenten om door te stromen naar een andere woning. En dus om – op termijn – de oude […]

Wat is de juiste waarde?

Voor het vaststellen van de waarde van een woning zijn er verschillende mogelijkheden. Zo gebruikt de een de marktwaarde, een ander een waardebepaling en een derde de WOZ-waarde. Maar wat is nu de juiste waarde? Een WOZ-waarde wordt gebruikt voor het bepalen van heffingen door gemeente en hoogheemraadschap en dient als uitgangspunt oor het vaststellen […]

Vrij op naam

Veel woningen worden gekocht of verkocht met “kosten koper”. Dat betekent dat de bijkomende kosten voor rekening van de koper zijn. Het gaat dan om de overdrachtsbelasting en de notariskosten voor de leveringsakte. De overdrachtsbelasting is 2% van de koopsom en de leveringsakte bij de notaris is gemiddeld ca. € 600,-. Natuurlijk kun je de […]